ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ : 18 มกราคม 2566
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
“ละอ่อนน่านเรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่ 2”
เมื่อ : 18 มกราคม 2566
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ได้รับการบริจาคงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 18 มกราคม 2566
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
เมื่อ : 5 มกราคม 2566
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 70
เมื่อ : 5 มกราคม 2566
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
นำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน
เมื่อ : 5 มกราคม 2566
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
เมื่อ : 5 มกราคม 2566
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
เมื่อ : 5 มกราคม 2566
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
เมื่อ : 5 มกราคม 2566
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูในยุคดิจิทัล”
เมื่อ : 5 มกราคม 2566
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ร้อยละของครูที่กรอกข้อมูลรายโรงเรียน
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง


10 รางวัลล่าสุดของโรงเรียน
รางวัล POPULAR VOTE การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) โรงเรียนนาน้อย
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต รายการ INDOOR MARCHING ARTS ประเภท COLOR GUARD Scholatic Class การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) โรงเรียนนาน้อย
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท MARCHING STREET PARADE-DIVISION 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) โรงเรียนนาน้อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ ปั่นพลังงานไฟฟ้าด้วยมือ งานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 โรงเรียนนาน้อย
รางวัลชนะเลิศ FPV Racing Simulator งานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 โรงเรียนนาน้อย
รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ โรงเรียนนาน้อย
รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 โรงเรียนนาน้อย
รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์ โรงเรียนนาน้อย
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์ โรงเรียนนาน้อย
ชนะเลิศ การประกวด Tik Tok ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
10 รางวัลล่าสุดของครู
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคำขวัญวันครู น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
ผู้ฝึกสอนนักกีฬา รางวัลระดับ เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ นางจีรนันท์ กันทาวงศ์
ผู้ฝึกสอนนักกีฬา รางวัลระดับ เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ นางจีรนันท์ กันทาวงศ์
ผู้ฝึกสอนนักกีฬา รางวัลระดับ เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ นางจีรนันท์ กันทาวงศ์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ นายพรเทพ เสนนันตา
ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.เบญจพร ธนะมิตร
ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.เบญจพร ธนะมิตร
เป็นครูผู้สอนการแข่งขัน ตอบปัญหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
เป็นครูผู้สอนการแข่งขัน ตอบปัญหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
เป็นครูผู้สอนการแข่งขัน ตอบปัญหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
10 รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
เนื่องในวันครูแห่งชาติ : Teacher's Day ประจําปีพุทธศักราช 2566 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อ ออนไลน์ “วันตรุษจีน” ประจำปี 2566 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
การละเล่นของเด็กไทย น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
แบบทดสอบความรู้วัฒนธรรมจีน"เทศกาลตรุษจีน" น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
เทศกาลตรุษจีน” น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2566 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
ร่วมกิจกรรมตั้งปณิธานครูดีในศตวรรษที่ 21 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" เนื่องในวันครูแห่งชาติปี2566 นางอมรรัตน์ โพธิขาว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ TopWorkSheet โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาครูต้นแบบ ONE TEACHER นางอมรรัตน์ โพธิขาว
ผ่านการทดสอบ เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับครู นายจตุรนต์ อุปถัมภ์
10 รายงานการพัฒนาตนเองล่าสุด
การพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ระดับClassic เดือนที่ 11 ประลองนวัตกรรมผู้สร้าง "History Hero Youth น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
การพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ระดับClassic เดือนที่ 10 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับครูในยุคดิจิทัล นางสาวเรณู สุทธน้อย
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการรู้เชิงรุก Active Learning น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้วันสำคัญเนื่องในวันออกพรรษา 10 ของโลกและวันสำคัญของประเทศไทย 10 ตุลาคม 2565 นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา
เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการออนไลน์ นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา
การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม นายกรุง แปงจำ
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสหลักสูตร 64198 นางวัชราพร มาลี
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รหัสหลักสูตร 64069 นางวัชราพร มาลี
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รหัสหลักสูตร 64070 นางวัชราพร มาลี