ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เมื่อ : 8 ธันวาคม 2566
โรงเรียนสา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2566 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เมื่อ : 8 ธันวาคม 2566
โรงเรียนสา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนประจำอำเภอท่าวังผา กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 และคณะฯ ที่ช่วยพัฒนาโรงเรียน พร้อมนำผ้าห่มกันหนาวและไอศครีมมาแจกให้แก่นักเรียน
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2566 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนสา
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายศราวุธ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม พร้อมทั้งหัวหน้างานทั้ง 4 กลุ่มงาน รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ ยี่ห้อ YAMAHA
เมื่อ : 27 ตุลาคม 2566
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
เมื่อ : 26 กันยายน 2566
โรงเรียนบ่อเกลือ
ดำเนินการเปิดภาคเรียน
เมื่อ : 26 กันยายน 2566
โรงเรียน
ดำเนินการเปิดภาคเรียน
เมื่อ : 26 กันยายน 2566
โรงเรียนบ่อเกลือ
ร้อยละของครูที่กรอกข้อมูลรายโรงเรียน
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง


10 รางวัลล่าสุดของโรงเรียน
IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง "การประกวดสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักต่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน" โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อสร้างสรรค์นักเรียน นักศึกษาต้นแบบ หัวข้อ "สื่อสารสรรค์นักเรียนนักศึกษาต้นแบบ" โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ได้รางวัลผลงานที่มีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo โรงเรียนบ่อเกลือ
รางวัลโรงเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสาตร์ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWADS โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
10 รางวัลล่าสุดของครู
ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นางปิยพร มิ่งเมือง
ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นางปิยพร มิ่งเมือง
ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นางปิยพร มิ่งเมือง
เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นางปิยพร มิ่งเมือง
ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นางปิยพร มิ่งเมือง
ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงาน เปลี่ยนวิถีเพื่อชีวิต เพื่อป่าน่าน ในการประกวดสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ความตระหนักต่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน นางปิยพร มิ่งเมือง
เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพิชญ์สินี กายรัตนา
การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย UTTARADIT GRAND ROBOTICS & E-SPORT CHAMPIONSHIP 2023 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 หุ่นยนต์เตะจุดโทษ น.ส.เบญจพร ธนะมิตร
การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย UTTARADIT GRAND ROBOTICS & E-SPORT CHAMPIONSHIP 2023 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 หุ่นยนต์เกษตรกร (Robot Farming) น.ส.เบญจพร ธนะมิตร
การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย UTTARADIT GRAND ROBOTICS & E-SPORT CHAMPIONSHIP 2023 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 หุ่นยนต์ปฏิบัติการตามภารกิจ (เก็บทุเรียน) น.ส.เบญจพร ธนะมิตร
10 รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ นายอภิชาติ ปะสีละเตสัง
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ นายปัณณธร อ่อนแก้ว
วันดินโลก "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
เรื่องวันรัฐธรรมนูญ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น” จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน 23 ประการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
กิจกรรม สุดยอดนักอ่าน รับเกียรติบัตรออนไลน์" น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
โครงการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม NET ZERO ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่ิิงแวดล้อสำเดจพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางปิยพร มิ่งเมือง
อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักและขยายผลต่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นางปิยพร มิ่งเมือง
10 รายงานการพัฒนาตนเองล่าสุด
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายอภิชาติ ปะสีละเตสัง
ก้าวสู่การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน นางกัลยา โนแก้ว
การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออไลส์ น.ส.ศศิวิมล หอมนวล
การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี "การสอนเพศวิถี : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" นายกิตติกร จ๋าวะนา
การอบรม TEPE 58302 การส้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น นางลำแพน บูรณะชาติ
การอบรม TEPE 58305 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางลำแพน บูรณะชาติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสพฐ. นางลำแพน บูรณะชาติ
อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 นางลำแพน บูรณะชาติ
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) นางลำแพน บูรณะชาติ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางลำแพน บูรณะชาติ