รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
รางวัล รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาระดับกลาง ระดับทอง
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 30/06/2565
ได้รับจากหน่วย สพม.น่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1