รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 30/09/2564
ได้รับจากหน่วย สพม.น่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1