รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
รางวัล รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 25/08/2563
ได้รับจากหน่วย สพม.น่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1