รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้น ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด การประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้น ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566
ได้รับเมื่อ 19/07/2566
ได้รับจากหน่วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1