รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้น ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับภาค 1 (เชียงใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด การประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้น ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับภาค 1 (เชียงใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2566
ได้รับเมื่อ 27/07/2566
ได้รับจากหน่วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่)
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1