รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล Office of The Basic Education Commission Quality Award : OBECQA
รายละเอียด การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
ได้รับเมื่อ 07/07/2566
ได้รับจากหน่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตร ภาพประกอบ