รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง” ประเภทผลงานระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด การประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง” ประเภทผลงานระดับมัธยมศึกษา
ได้รับเมื่อ 21/08/2566
ได้รับจากหน่วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1