รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนักเรียนรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ระดับประเทศ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนักเรียนรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ระดับประเทศ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566
ได้รับเมื่อ 29/08/2566
ได้รับจากหน่วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เอกสาร/หลักฐาน ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนักเรียนรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ระดับประเทศ