รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับทอง ประจำปี ๒๕๖๔
รายละเอียด ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับทอง ประจำปี ๒๕๖๔
ได้รับเมื่อ 25/06/2564
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1