รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล ชมเชย โครงการประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน จังหวัดน่าน
รายละเอียด โครงการประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน จังหวัดน่าน
ได้รับเมื่อ 20/07/2566
ได้รับจากหน่วย กองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1