รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล รางวัล Poppular Vote ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รายละเอียด รางวัล Poppular Vote ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "เด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"
ได้รับเมื่อ 26/04/2566
ได้รับจากหน่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1