รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ รูปแบบพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ ในหัวข้อเรื่องการสร้างหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียน
ได้รับเมื่อ 16/01/2564
ได้รับจากหน่วย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม