รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล เข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายการับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด โรงเรียนเข้าร่วมรงเรียนเครือข่ายการับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับการคัดสรรโควต้าพิเศษในโครงการเครือข่ายครูแนะแนว ทุกปีการศึกษา
ได้รับเมื่อ 19/10/2563
ได้รับจากหน่วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1