รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกาษา 2562 ระดับภูมิภาค
รายละเอียด รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกาษา 2562 ระดับภูมิภาค
ได้รับเมื่อ 18/07/2562
ได้รับจากหน่วย สำนักงานคุรุสภา
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1