รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
รายละเอียด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีการบูรณางานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ้นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการชีวิตระดับอำเภอที่โดดเด่น
ได้รับเมื่อ 21/06/2562
ได้รับจากหน่วย อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2