รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
รายละเอียด เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2562
ได้รับเมื่อ 28/08/2562
ได้รับจากหน่วย สำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1