รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning เพื่อพัฒนาจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน
รายละเอียด รางวัลเหรียญทองแดง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning เพื่อพัฒนาจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน กิจกรรมรักษ์ป่าน่าน จากห้องเรียนสู่ชุมชน
ได้รับเมื่อ 11/09/2562
ได้รับจากหน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1