รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWADS
รายละเอียด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWADS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง ประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ได้รับเมื่อ 02/03/2562
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1