รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
รางวัล ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 08/09/2566
ได้รับจากหน่วย คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Sustainability Expo และเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network)
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1