รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ
รางวัล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอแนะนำกลุ่มยุวเกษตรกร
รายละเอียด งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2562
ได้รับเมื่อ 26/07/2562
ได้รับจากหน่วย กรมส่งเสริมการเกษตร
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1