กิจกรรม TO BE NUMBER ONE Idol ในกิจกรรมรวมพลังคนเก่งและคนดีทูบีนัมเบอร์วันในการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดน่าน ประจำปี 2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566
โดย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-25 13:57:30)