โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง วันที่ 26 มิถุนายน 2566
โดย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-25 14:03:31)