ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไมย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการทางวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
โดย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-25 14:15:20)