โครงการต้นแบบสภานักเรียน เรียนรู้ สร้างภูมิความปลอดภัย เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โดย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-25 14:44:39)