วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 6 กลุ่ม ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการรัชณีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ผู้บริ
โดย โรงเรียนทุ่งช้าง (2023-09-14 11:31:12)