ันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ครู นำนักเรียนกลุ่มโครงงานคุณธรรมร่วมกับสภานักเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ภาวะซึมเศร้า โดยมีน
โดย โรงเรียนทุ่งช้าง (2023-09-14 11:31:58)