นักเรียนและคณะครูร่วมพิธีสร้าง"พระเจ้าทันใจ" ณ วัดพระธาตุหนองหยิบ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โดย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2022-01-27 14:34:33)