เหล่ากาชาดจังหวัดน่านเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์โรงเรียนบ่อเกลือ วันที่ 14 ม.ค. 2565
โดย โรงเรียนบ่อเกลือ (2022-02-01 11:34:48)