โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สพม.น่าน ปี พ.ศ.2565
ประกอบด้วย