เผยแพร่ผลงาน

นางจิรารัตน์ บริวัน

# ผลงาน ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ ปี
1 กิจกรรม Classroom ในสถานการณ์ covid-19 "การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง" นางจิรารัตน์ บริวัน 29 มกราคม 2565 2565
2 กิจกรรม Classroom ในสถานการณ์ covid-19 "สถิติเบื้องต้น" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นางจิรารัตน์ บริวัน 29 มกราคม 2565 2565