รางวัลที่ครูได้รับ

นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 9 คน นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/11/12 2566
2 นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 คน นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/11/30 2566
3 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 23 Nanmeebooks Reading Club นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/02/19 2567