รางวัลที่ครูได้รับ

นางจารุณี นันศิริ

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม. ปลาย นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/05 2565
2 ครูผู้ฝึกสอนหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/05 2565
3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
4 ครูผู้ฝึกสอนหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/05 2565
5 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ หนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
6 ครูผู้ฝึกรางวัลเหรียญเงินคัดไทย ม.ต้น นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/05 2565
7 รางวัลเหรียญเงินคัดไทย ม.ต้น นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
8 กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม. ปลาย นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/02/05 2566
9 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/05 2566
10 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/02/05 2566