รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.กนกวรรณ จัดสวย

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รางวัลครูดีศรี สพม. น่าน น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/01/31 2565
2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (SKIT) ม. ต้น น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/07 2565
3 รางวัลเหรียญเงินการเขียนเรียงความประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม. ต้น น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/18 2566
4 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (SKIT) ม. ต้น น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566