รางวัลที่ครูได้รับ

นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 คณะทำงานการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ(นักเรียน) "เด็กดี 4.0" นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/07/22 2566
2 เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ต้น นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/18 2566
3 เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ปลาย นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/18 2566
4 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูล ScQA นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/08/26 2566