รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูดี ศรี สพม.น่าน น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/01/16 2565
2 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 - ม.3มัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
3 รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/05 2566