รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.ชลดา นันทะน้อย

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 เป็นครูผู้ตรวจข้อสอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2565 น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/05/01 2565
2 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
3 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประกวดคำขวัญส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/09/05 2565