รางวัลที่ครูได้รับ

นายสรจักร จันนันทะ

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ ระดับชั้น ม.1-3 นายสรจักร จันนันทะ สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/04 2566