รางวัลที่ครูได้รับ

นางพัชรินทร์ สุทธหลวง

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค รางวัลระดับเหรียญทอง นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/05/31 2564
2 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับประเทศ รางวัลระดับเหรียญเงิน นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/01/16 2565