รางวัลที่ครูได้รับ

นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 - ม. 3 นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
2 ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
3 ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตภกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
4 ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
5 รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
6 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
7 ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
8 รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำจากดวงใจ เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ภาษาอังกฤษ นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/01/13 2567
9 ครูดี ศรีสพม.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดัยสหวิทยาเขต ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/01/16 2567
10 โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด 72 พรรษา มหาราชา นักเรียนไทยสุขภาพดี ด้วยวิถีจิตอาสา ระดับเหรียญเงิน นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2567/01/26 2567