รางวัลที่ครูได้รับ

นางจิรารัตน์ บริวัน

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 "ระดับประเทศ" นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2561/01/16 2561
2 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอเม็ท) ม.1-ม.3 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
3 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอเม็ท) ม.1-ม.3 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
4 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดห้องเรียนสีขาว นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/12/09 2564
5 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 21 ปี นานมีบุ๊คส์ นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/03/31 2565
6 ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/05 2565
7 การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลระดับเหรียญเงิน นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
8 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิตมัธยมศึกษาตอนต้น นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/06 2565
9 แข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเหรียญทอง นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/09/06 2565
10 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเหรียญทอง นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/09/06 2565
11 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 ปี นานมีบุ๊คส์ นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/01/31 2566
12 การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ รางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/31 2566
13 ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ รางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/08/31 2566
14 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตมัธยมศึกษาตอนต้น นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
15 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 23 ปีนานมีบุ๊คส์ นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/01/08 2567