รางวัลที่ครูได้รับ

นายสรศักดิ์ ธงหิมะ

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูดีศรี สพม.น่าน นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/01/09 2567
2 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2567/03/07 2567
3 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก ระดับดีเด่น นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/03/07 2567