รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายจรัญ อุดอ้าย

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การประเมินผลทักษะออนไลน์ หลักสูตร”การรู้และเข้าใจนิจิทัล(Digital Literacy)” นายจรัญ อุดอ้าย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 17 มีนาคม 2565 2565