รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.ธิดา คำแสน

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมเป็นวิทยากร โครงการค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2562 น.ส.ธิดา คำแสน โรงเรียน 28 ธันวาคม 2562 2562