รายงานการพัฒนาตนเอง

นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย(MOE Safety Platform ) นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
2 ความรู้เกี่ยวกับกัญชา และยาเสพติด นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 30 สิงหาคม 2565 2565