รายงานการพัฒนาตนเอง

นางทิพวรรณ จำปาแก้ว

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 นางทิพวรรณ จำปาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 5 กุมภาพันธ์ 2566 2566