วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเมืองแงงต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพฐ,สพม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ดอกไม้ และ ข้อความ
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนเมืองแงง (2022-06-02 14:57:21)