นางรัชนี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรพิมล สมเงินที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีในการแข่งขัน HAONOI FUNRUN โดยมีครูผูุ้ฝึกซ้อมคือ นายบุรัสกร กุดนาน้อย
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (2022-06-17 15:44:11)