คณะผู้บริหารพร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมมอบทุนการศึกษาและช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS และ YES
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (2022-08-10 09:42:11)